Историјат удружења (УЗР) Ниш Досадашњи председници удружења Руководство удружења Делегати скупштине Управни одбор Надзорни одбор Етички одбор Организациони одбор Суд части Научно стручни одбор Подружнице Председници друштва у УЗР Ниш Председници секција у УЗР Ниш
Вести Програм едукација Како постати члан Важни документи

Документи

Формулари КЕ

преузето са сајта: http://www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs

Закони, правилници..

Документа потребна за акредитацију Програма Континуиране едукације

преузето са сајта http://www.kmszts.org.rsПодружнице