Историјат удружења (УЗР) Ниш Досадашњи председници удружења Руководство удружења Делегати скупштине Управни одбор Надзорни одбор Етички одбор Организациони одбор Суд части Научно стручни одбор Подружнице Председници друштва у УЗР Ниш Председници секција у УЗР Ниш
Вести Програм едукација Како постати члан Важни документи
Важни линкови: веб адреса:
Министарство здравља Републике Србије www.zdravlje.gov.rs
Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије www.kmszts.org.rs
Међународно веће медицинских сестара-International Council of Nurses

www.icn.ch
Национална асоцијација удружења здравствених радника Србије www.nauzrs.rs
Онлине тестови УЗР Ниш www.uzrnis.rs
Синдикат медицинских сестара и техничара Србије www.smsts.rs


Подружнице